Vi erbjuder

Saplication är organiserat i fyra olika affärsområden. Inom dessa områden har vi definierat kunderbjudanden där vi bygger upp kompetens och metodkunskap. Vår leverans utgår alltid från ett helhetsperspektiv där vi tillsammans med våra kunder skapar bestående värden.

Växla upp med ny teknik

Affärsenhet Innovation & Technology syftar till att hålla Saplication och våra kunder uppdaterade inom de senaste trenderna på SAP marknaden.

Vi ska hålla oss á jour med ny teknologi, nya affärsmodeller och nya leveransmodeller. Med denna kunskap som utgångspunkt ska vi skapa erbjudanden till marknaden inom både rådgivning och praktisk tillämpning av ny teknik och nya arbetssätt.

SAP Mobilitet

Vårt fokus är att hjälpa dig som kund att göra din verksamhet mer mobil. Med detta menar vi att vi vill vara ditt bollplank vad gäller dina mobila satsningar.

Rent konkret menar vi att vi hjälper er att bygga mobila lösningar kopplade till ert SAP-affärssystem.
Vår styrka ligger i vår långa SAP-erfarenhet och vi kan erbjuda utveckling av mobila appar samt stort kunnande vad gäller integration mot det bakomliggande SAP-systemet. Vi erbjuder även strategisk rådgivning inom mobilitetsområdet. Så har du funderingar kring hur du bäst kan komma vidare i dina tankar kring mobila initiativ eller vill du diskutera idéer på mobila lösningar, hör av dig till oss hjälper vi dig.

SAP HANA

SAP HANA är en realtidsplattform för analys och applikationer som är baserad på in-memory teknik. Det innebär att åtkomsten av data är oerhört snabb och att man kan hantera väldigt stora datamängder, inte bara ifrån SAP utan även ifrån andra affärssystem.

SAP HANA ger dig följande fördelar:
- Snabbare analyser av data i realtid
- Förbättrad prestanda vilket leder till ökad produktivitet i verksamheten
- Konkurrensfördelar – snabbhet i analys gör att du exempelvis kan
prissätta utifrån utbud och efterfrågan med snabba prisuppdateringar.

Vi hjälper dig med rådgivning kring SAP HANA, hur det fungerar och hur det bäst kan hjälpa dig och ditt företag.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Lennart Sandqvist
+46 (0)70 210 77 97 
lennart.sandqvist@saplication.se